Visie

Stappen zetten

Door jezelf te kennen, kan je jezelf sturen.
Als we onze talenten, passies en zwaktes en dus onze persoonlijke gebruiksaanwijzing (beter) leren kennen heeft dit invloed op de keuzes die we in ons leven maken.

Je kunt kiezen: afwachten wat er op je pad komt en de verantwoordelijkheid voor je leven bij anderen of bij de omstandigheden leggen of je bent de regisseur van je eigen leven. Dat vraagt om initiatief en om geloof in je mogelijkheden en je eigen persoonlijke kracht.

De inzichten die door mijn coaching kunnen ontstaan zijn al latent bij je aanwezig. Het zijn mijn vragen over essentiële thema’s in je leven die ervoor zorgen dat je echt stil staat bij de betekenis van wie je bent, wat je hebt gedaan en meegemaakt in je leven. Door goed te luisteren help ik je een ordening te maken. Jij bent het zelf die uiteindelijk de nieuwe keuzes en stappen maakt.

Ik werk vanuit de overtuiging dat ieder mens zijn persoonlijke en unieke bijdrage levert en dat je gelukkiger en succesvoller zult zijn als je doet wat bij je past.